O rasie

Koty Maine Coon są największymi udomowionymi kotami spośród wszystkich uznanych ras występujących na świecie. Historia powstania rasy nie jest niezwykła, gdyż jest to jedna z niewielu naturalnych ras kotów, która z powodu swej niezwykłej urody i wspaniałych cech charakteru została uznana jako wybitna i warta wyodrębnienia.

 

Koty Maine Coon wywodzą się od kotów występujących na wolności. Wyhodowano je w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w Stanie Maine - niektórzy żartują, że pochodzą one ze skrzyżowania szopów z kotami domowym. Po raz pierwszy pokazano je na wystawie w Nowym Jorku w 1895 roku, jednak ich największa popularność przypadła na połowę lat 50 dwudziestego wieku. W tym czasie powstały liczne kluby hodowców, które usilnie zabiegały o uznanie rasy. Ich wysiłki zostały wynagrodzone w roku 1976, kiedy to ostatecznie wprowadzono rasę na listę kotów rasowych.

 

Koty Maine Coon to półdługowłose koty o pięknej jedwabistej sierści, puszystym ogonie, silnej masywnej budowie ciała i wspaniałym charakterze. Są dużo większe niż przeciętne koty, a ich waga osiąga od 5 do 16 kg (w przypadku kocurów). Maine Coon to bardzo mądre zwierzęta, cudownie i wręcz niezwykle przywiązujące się do ludzi, a nie tylko do miejsc, jak mogą wyobrażać sobie niektóre osoby. Charakterem przypominają czasami psa, pozostając jednak kotami o swoich jak najbardziej kocich przyzwyczajeniach i poglądach. Maja wspaniały temperament, są wiernymi towarzyszami życia i zabaw zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

 

 

 

The Maine Coon cats are the largest domestic cats of all the approved breeds of the World. The history of this breed is not unusual because the Maine Coon is one of only a few natural cat breeds and was recognized as extraordinary and worth distinguishing due to its exceptional beauty and marvellous character features.

The Maine Coon cats derive from wildcats and were first bred in the state of Maine in the USA. They are jokingly said to be a cross of a raccoon and a domestic cat, though this would be genetically impossible. They were shown for the first time in New York in 1895, but the peak of their popularity came in the 1950s, when clubs of Maine Coon breeders seeking approval the breed were established. This finally happened in 1976 when the breed was finally registered.

The Maine Coon cats are semi-longhaired with beautiful silky fur, a bushy tail, a strong massive body and a marvellous character. They are bigger than average cats. Their weight ranges from 5 to 16 kg (males). Maine Coon cats are very smart animals, attached not only to places, as may be assumed, but also to people. Their character is a mixture of a dog and a cat attitude. Their wonderful temperament makes them playful companions for children and loyal friends for adults.